Värdegrund

Värdegrunden

Hörd, bekräftad, delaktig och respekterad. Blir du hörd, blir du bekräftad, får du vara delaktig och blir respekterad för den du är mår du bra.

Vision

Nova Omsorg ska vara Sveriges bästa arbets- och omsorgsgivare. Vi ska vara en förebild för hur hemtjänstverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och högkvalitativt sätt. Nova Omsorg ska vara det självklara valet i branschen för såväl kunder som medarbetare.

Mål

Nova Omsorg AB ska skynda långsamt i sin tillväxt för att stå redo att klara en mångdubblering av såväl omsättning som antal kunder. År 2016 ska bolaget genom hög kvalitet i utförandet vara omtalad och välrenommerad inom branschen. Vi har kontor på flera ställen i Storstockholm. Alltid nära våra kunder.

Mission

Nova Omsorg AB ska alltid sätta sina medarbetare och kunder i första hand. Vi ska leverera högkvalitativa hemtjänstinsatser på ett sådant sätt att våra medarbetare och kunder alltid känner sig viktiga som människor. Det ska vara statusfyllt att arbeta i omsorgen och vi arbetar aktivt med att göra yrket mer åtråvärt.

Blir du Hörd, blir du Bekräftad, får du vara Delaktig och blir Respekterad för den du är mår du bra.

Kontakta Nova Omsorg