Områdesansvariga

Samordning/Planering
Fanni Leth
08-642 22 00
Mejla Fanni

Samordning/Planering
Jenny Andersson
08-642 22 00
Mejla Jenny

Samordning/Planering
Kevin Gevert
08-642 22 00
Mejla Kevin

Samordning/Planering
Gudrun Gunnlaugdottir
08-642 22 00
Mejla Gudrun

Samordning/Planering
Andreas Lindgren
08-642 22 00
Mejla Andreas

Demensteam
Liselott Kalmdal
08-642 22 00
Mejla Liselott

 

Paraplysamordnare Nova Omsorg AB
Marcus Bergström
08-642 22 00
Mejla Marcus

Verksamhetscontroller
Erja Youseff
Maila Erja

Ansvarig Nattpatrull
Carina Öbom/Liz Larsson
08-642 22 00
Mejla Nattpatrullen

Kontoret i Hammarby Sjöstad
Nina Norgren
08-764 91 00
Mejla Nina

Ida Johansson
08-764 91 00

Mejla Ida

Kontoret i Farsta/Hökarängen
Lillan Nilsson
08-642 22 00
Mejla Lillan

Viktor Lundell
08-6422200
Mejla Viktor

Bil- & telefoniansvarig
Christian Stolpe
08-642 22 00
Mejla Christian

Matlådor
Martin Selander
08-642 22 00
Mejla Martin

Verksamhetshef
Helena Högquist
Telefon: 08-642 22 00
Mejla Helena
Delägare

Verksamhetschef
Berit Jonsson
08-642 22 00
Mejla Berit

Kvalitets- och HR chef
Nina Kjellgren
Telefon: 08-642 22 00
Mejla Nina
Delägare

Ekonomichef
Niclas Svanborg
Telefon: 08-642 22 00
Mejla Niclas
Delägare

VD
Stefan Högquist
Telefon: 0729-615 000
Mejla Stefan
Delägare