Demensteam

demens-hjarnan-nervecell-nova-omsorg

Vi finns tillgängliga dygnet runt för att ge våra kunder 100% närvaro

Nova Omsorg har specialiserat en del av sin verksamhet för personer med en demenssjukdom. Stödet erbjuds av demensteamet, som arbetar för att tillgodose den största möjliga tryggheten i hemmet för våra kunder med demenssjukdom. För personer med demenssjukdom handlar det mesta om tid, tålamod och kontinuitet. För att lyckas har Nova Omsorgs medarbetare i Demensteamen rätt kompetens och framförallt, rätt personliga egenskaper för att ge den trygghet som en demenssjuk kräver.

Rätt insatser och rätt tid för omvårdnad

Med fin och nära kontakt med stadsdelarnas biståndsenheter och vår av staden omtalade sociala dokumentation, kan vi se till att rätt insatser och rätt tid är beviljade. Våra referenser inom demensområdet är tillgängliga ifall Du som anhörig vill höra dig för.

Trygghet för den sjuke likväl som för anhöriga

Nova Omsorg arbetar sedan januari 2016 med två specialiserade demensteam där utmaningarna handlar om trygghet för den sjuke likväl som för anhöriga. Vi finns tillgängliga dygnet runt för att ge våra kunder 100% närvaro.

demens vård i hemmet nova omsorg

Vi Erbjuder dig som anhörig stöd & hjälp i Din vardag.

Som ledare för vår demensinriktning finns Liselott Kalmdal, Silviasyster med lång erfarenhet av arbete med demenssjukdomar. Hon är tillgänglig för just Dig när Du behöver stöd eller när Du känner att den hjälp Ni har idag inte motsvarar Era förväntningar.

Liselott Kalmdal

Telefon: 0761-884575

Tel 08-642 22 00
Mejla Liselott

Du kan även skicka ett meddelande från vår hemsida.

Liselott Kalmdal

Till dig anhörig som vårdar eller stöttar

Kanske har du funderingar eller känner oro då en närstående visar tecken på en demenssjukdom? Välkommen att kontakta oss för att veta mer och hur du ska gå till väga. Du som vårdar eller stöttar en person med nedsatt minne har möjlighet att få stöd och svar på eventuella frågor. Vi bjuder löpande in anhöriga till träffar för att stötta och komma med tips på hur man kan göra och framförallt orka vara närvarande.

  • Känner oro inför framtiden?
  • Känner att du inte räcker till?
  • Känner Du dig ensam?
  • Har svårt att komma ifrån och göra något för din egen skull.
  • Har behov av att prata med någon om detta?

Skicka meddelande